Roar Eilertsen, daglig leder

Roar Eilertsen har vært i De Facto helt siden oppstarten i 1989, og har fungert som senterets leder i mesteparten av denne tiden. Han er utdannet samfunnsøkonom (Universitet i Bergen, 1988), og er MSc. i Internasjonal Politisk Økonomi (London School of Economics, 2000). I tillegg har han lang erfaring som industriarbeider og tillitsvalgt i fagbevegelsen, og han har vært journalist i dagspressen.
Roar Eilertsen har gjennomført en rekke forsknings- og utredningsoppgaver for De Facto, han er (med)forfatter til flere bøker og hefter, han har vært gjesteskribent i flere fagblader, og er en hyppig brukt konsulent og foredragsholder i store deler av fagbevegelsen.Tellef Hansen, seniorrådgiver

Tellef Hansen

Tellef Hansen har vært i De Facto siden 1989. Fra starten og frem til 1995 var han daglig leder. Han er utdannet cand.mag. fra Universitetet i Bergen med fagene Sammenlignende politikk, Administrasjon, organisasjonsvitenskap og arbejdsliv-hostorie-samfunn. Tellef Hansen har over 30 års erfaring med fagforeningsarbeid, som tillitsvalgt, som faglig leder i AKP og som utreder og konsulent siden 1989. Han har deltatt i en rekke utredningsprosjekter og var prosjektleder for et større EU-finansiert nettverksprosjekt for fagforeningene i Kværner internasjonalt. Arbeider i dag først og fremst innfor følgende hovedområder:
" Organisasjon og organisasjonsutvikling
" Fagbevegelsen og internasjonalisering
" Kompetanse og kompetanseutvikling
Tellef Hansen er en mye brukt foredragsholder, spesielt innenfor feltene strategiutvikling i fagbevegelsen, fagforeningsbevissthet, tale- og debatteknikk, forhandlinger og forhandlingsteknikk og omstilling.


Stein Stugu, rådgiver

Stein Stugu har vært ansatt i De Facto siden høsten 2005, først på deltid. Fra 2007 er han ansatt i De Facto på heltid.

Stein ble ansatt på Frydenlund Bryggeri i 1977, og har vært tillitsvalgt siden 1980. Av vervene kan nevnes at han satt i Orklas konsernstyre (1994 – 2004) var konserntillitsvalgt i Orkla (1994 – 2004), konserntillitsvalgt i Ringnes Norge (1990 - 2006) og satt i arbeidsutvalget i Carlsbergs Europeiske konsernutvalg (2004 - 2007).

Han satt også i Bærum kommunestyre for Rød Valgallianse fra 1983 til 1995.

Før han begynte på Frydenlund tok han sosialøkonomi, lavere grad (exam. oecon)

Stein har bred erfaring fra arbeid med næringspolitikk og omstillinger, et arbeid han har videreført i De Facto.

Stein har i De Facto ellers særlig jobbet med arbeidslivsspørsmål, pensjon både i privat og offentlig sektor og EU-rett med fokus på sosial dumping.

Paul Bjerke, forsker

Paul Bjerke har vært ansatt i De Facto siden 1998. Han er PhD i medievitenskap (2009) og mag.art i sosiologi (1982) fra Universitetet i Oslo. Fra 1982 til 1998 arbeidet Bjerke i dagspressa, fra 1985 til 1997 var han nyhetsredaktør og senere ansvarlig redaktør i Klassekampen.

Paul Bjerke har gjennomført flere utredninger og forskningsoppdrag innenfor fire hovedområder:

- ulike former for privatisering og omstillinger av offentlig sektor
- arbeidsforhold m.v. i helse- og sosialsektoren
- medias dekning av politikk og fagbevegelse
- presseetikk

Han har videre utført en rekke kurs og konsulentoppdrag, særlig om fagbevegelsens utfordringer (globalisering, privatisering, individualisering) og fagbevegelsen og media.

Bjerke er også førsteamanuensis II ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda.


Utviklet av Renommé