Daily Archives: 14/01/2016

Forsvar offemntlig tjenestepensjon: En solidarisk pensjon

Notat1_2016.FOP_

Offentlig pensjon er en solidarisk pensjon

Stein Stugu har på oppdrag fra Forsvar offentlig pensjon utarbeidet en kritisk kommentar til sosialdepartementets rapport om «Nye pensjonsordninger i offentlig sektor.http://forsvarpensjon.no/offentlig-tjenestepensjon-en-solidarisk-pensjon/

© 2019 - De-facto. All rights reserved | Personvern/GDPR