Yearly Archives: 2016

Tellef Hansen går i pensjon

27 år i De Facto, som daglig leder og seniorrådgiver, er slutt. Tellef ble pensjonist fra 1.1.2016.Han er fortsatt åpen for kurs og undervisningsoppdrag,...   Les mer

Nye innspill til verktøykassa fra Idar Helle

Idar Helle har lagt ut innledninger og et notat om sosial dumping i offentlig regi. Du finner innspillene i verktøykassa

Renovasjon

Foredrag Fagforbundet 18jan2016

Forsvar offemntlig tjenestepensjon: En solidarisk pensjon

Notat1_2016.FOP_

Offentlig pensjon er en solidarisk pensjon

Stein Stugu har på oppdrag fra Forsvar offentlig pensjon utarbeidet en kritisk kommentar til sosialdepartementets rapport om «Nye pensjonsordninger i offentlig sektor.http://forsvarpensjon.no/offentlig-tjenestepensjon-en-solidarisk-pensjon/

Svarte småjobber tar av

Om fem år vil 40 til 50 prosenta av arbeidsstyrken i USA være frilansere..  

© 2019 - De-facto. All rights reserved | Personvern/GDPR