Eldre publikasjoner

For kjøp av eldre publikasjoner, kontakt De Facto.

 • Kliniske spesialister
  En kartlegging
  Eli Kvamme og Paul Bjerke
  De Facto-rapport, januar 2003
  Oppdragsgiver: Sosial- og helsedirektoratet
 • Konsekvenser av svekkede overtidsbestemmelser
  En analyse av OT.prp. 101 (2001-2002)
  De Facto-rapport, november 2002
  Oppdragsgiver: Fellesforbundet i Oslo, m.fl.
 • Konkurranse for enhver pris?
  Om konkurranseforholdene i europeisk offshoreindustri
  De Facto-rapport, oktober 2002
  Oppdragsgiver: Tillitsmannsutvalget Aker Kværner
 • Pleierne
  Oppgaver, yrker og kompetanse i pleie- og omsorgstjenesten
  Eli Kvamme og Paul Bjerke
  De Facto-rapport, juni 2002
  Oppdragsgiver: Helse- og Sosialdepartementet
 • Sterke bidrag til fagforeningsbygging og demokratiutvikling i Bosnia Herzegovina
  En evaluering av Utdanningsforbundets «Bosnia-prosjekt»
  De Facto-rapport, februar 2002
  Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet
 • Lokal lønn – ett skritt fram eller to tilbake?
  Erfaringer med bedriftstilpassede lønnssystemer i operatørselskapene på norsk sokkel
  De Facto-rapport, september 2001
  Oppdragsgiver : Oljearbeidernes Fellessammenslutning
 • Privat omsorg
  En undersøkelse av kommersiell sykehjemsdrift
  De Facto-rapport, juni 2001
  Oppdragsgiver : Norsk Kommuneforbund og Norsk Helse- og Sosialforbund
 • Tida er inne – nye muligheter for 6-timersdagen
  De Facto-rapport, juni 2001
  Oppdragsgiver: Samordningsgruppa for 6-timersdagen
 • Når anbud går galt
  En historie om storbyrenovasjon
  De Facto-rapport, mars 2001
  Oppdragsgiver: Norsk Kommuneforbund
 • Misbruk av lønnsnemnd?
  Erfaringer fra NHS-streiken våren 2000
  De Facto-rapport, februar 2001
  Oppdragsgiver: Norsk Helse- og sosialforbund
 • Den nyliberale revolusjonen
  Om angrepet på velferdsstaten
  Bok, De Facto 2001, ISBN 82-7999-003-8
  Av Roar Eilertsen og Peder M. Lysestøl
  Kr. 200 + porto / eksp.
 • Veivalg 2000
  Tre scenarier for norske kommuners framtid.
  De Facto-rapport, september 2000
  Oppdragsgiver: LO Kommune
 • Nye reseptrutiner
  Rapport fra Lillehammer
  Rapport fra et prosjekt med nye arbeidsoppgaver for apotekteknikere og farmasøyter i reseptekspedisjonen.
  De Facto-rapport, juni 2000
  Oppdragsgiver: FarmasiForbundet
 • Organiseringen av forvaltnings – og produksjonsoppgavene innenfor vei, vann og avløp
  En analyse og historisk gjennomgang av bestiller-leverandørmodellen anvendt i Bergen kommune
  De Facto-notat, mai 2000,
  Oppdragsgiver: Norsk Kommuneforbund, Bergen
  Finnes her
 • Kommunikasjon mellom tillitsvalgte (på tvers av landegrensene i multinasjonale selskaper)
  Håndboka om Kværnerprosjektet, mars 2000
  I samarbeid med Kværnerklubbene og University of Northumbria, Newcastle, England
  Også i engelsk versjon (kr. 100,- + porto/eksp.)
 • Anbud og arbeidsmiljø for renovatører
  Et forprosjekt om virkninger av konkurranseutsetting og privatisering av kommunal renovasjon.
  De Facto-notat, mars 2000
  Oppdragsgiver: Norsk Kommuneforbund
 • Lokal lønn for sykepleiere
  En kartlegging og analyse av det lokale lønnssystemet i kommuner og fylkekommuner og virkningen for sykepleiere.
  De Facto-rapport, august 1999.
  Oppdragsgiver: Norsk Sykepleierforbund
 • Kan utgiftene ved kommunal og privat barnehagedrift sammenliknes?
  En undersøkelse av de regnskapsdata som offentlige myndigheter innhenter fra de private barnehagene og et forsøk på å bruke dem i utgiftssammenlikning.
  De Facto-rapport, august 1999
  Oppdragsgivere: Norsk Lærerlag og Norsk Kommuneforbund
 • Hva skjer med velferdsstaten og trygdene
  De Facto-rapport, januar 1999
  Oppdragsgiver: Trygdetilsattes Landsforbund
 • Fritt fram for vikarbyråer?
  En analyse av Blaalid-utvalgets forslag om utleie av arbeidskraft
  De Facto-rapport, november 1998
  Oppdragsgiver: Oslo jern og Metall m.fl.
  (Oppdatert med notatet:»Sluttstrid om innleie», september 1999)
 • Outsourcing – himmel eller helvete
  De Facto-rapport, november 1998
  Oppdragsgiver: Finansforbundet
 • Konkurranse i eldreomsorgen
  Om konkurranseutsetting og kommersielle aktører i helse- og sosialsektoren
  De Facto-rapport, juni 1998 Oppdragsgiver: Norsk Sykepleierforbund
 • Moderasjonslinja – suksess for hvem?
  Et kritisk blikk på norsk økonomi
  September 1997
  Kr. 98,- + porto og ekspedisjon.
 • Har Norge råd til kvinner?
  Et minihefte om økonomi til Kvinner på tvers-konferansen 20. – 21 september 1997
  Kr. 25,- + porto og ekspedisjon.
 • Velferdsstaten etter 2000 – har vi råd til den?
  De Facto-rapport, august 1996
  ISBN 82-7573-023-6 Kr. 150,- + porto og ekspedisjon.
 • På egne bein – Håndboka for tillitsvalgte
  Roar Eilertsen, Tellef Hansen og Håkon Høst, De Facto
  2. utgave, utgitt på Universitetsforlaget, januar 1996
  ISBN 82-00-22604-2

© 2019 - De-facto. All rights reserved | Personvern/GDPR