Ansatte

Roar Eilertsen

Tlf: 908 55 518
Daglig leder, Chief Executive Officer

Roar Eilertsen har vært i De Facto helt siden oppstarten i 1989, og har fungert som senterets leder i mesteparten av denne tiden. Han er utdannet samfunnsøkonom (Universitet i Bergen, 1988), og er MSc. i Internasjonal Politisk Økonomi (London School of Economics, 2000). I tillegg har han lang erfaring som industriarbeider og tillitsvalgt i fagbevegelsen, og han har vært journalist i dagspressen.

Roar Eilertsen har gjennomført en rekke forsknings- og utredningsoppgaver for De Facto, han er (med)forfatter til flere bøker og hefter, han har vært gjesteskribent i flere fagblader, og er en hyppig brukt konsulent og foredragsholder i store deler av fagbevegelsen.

Tellef Hansen

Tellef Hansen har gått over i pensjonistenes rekker. Han kan kontaktes på e-post [email protected] og mobil +47 908 55 517.

Paul Bjerke

Tlf: 952 12 852
Forsker, Senior Research Officer

Paul Bjerke har vært ansatt i De Facto siden 1998. Han er PhD i medievitenskap (2009) og mag.art i sosiologi (1982) fra Universitetet i Oslo. Fra 1982 til 1998 arbeidet Bjerke i dagspressa, fra 1985 til 1997 var han nyhetsredaktør og senere ansvarlig redaktør i Klassekampen.

Paul Bjerke har gjennomført flere utredninger og forskningsoppdrag innenfor fire hovedområder:

  • ulike former for privatisering og omstillinger av offentlig sektor
  • arbeidsforhold m.v. i helse- og sosialsektoren
  • medias dekning av politikk og fagbevegelse
  • presseetikk

Han har videre utført en rekke kurs og konsulentoppdrag, særlig om fagbevegelsens utfordringer (globalisering, privatisering, individualisering) og fagbevegelsen og media.

Bjerke er også professor ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda.

 

Stein Stugu

Tlf: 928 43 813
Rådgiver

Stein Stugu har vært ansatt i De Facto siden høsten 2005, først på deltid. Fra 2007 er han ansatt i De Facto på heltid.

Stein ble ansatt på Frydenlund Bryggeri i 1977, og har vært tillitsvalgt siden 1980. Av vervene kan nevnes at han satt i Orklas konsernstyre (1994 – 2004) var konserntillitsvalgt i Orkla (1994 – 2004), konserntillitsvalgt i Ringnes Norge (1990 – 2006) og satt i arbeidsutvalget i Carlsbergs Europeiske konsernutvalg (2004 – 2007).

Han satt også i Bærum kommunestyre for Rød Valgallianse fra 1983 til 1995. Før han begynte på Frydenlund tok han sosialøkonomi, lavere grad (exam. oecon) Stein har bred erfaring fra arbeid med næringspolitikk og omstillinger, et arbeid han har videreført i De Facto.

Stein har i De Facto ellers særlig jobbet med arbeidslivsspørsmål, pensjon både i privat og offentlig sektor og EU-rett med fokus på sosial dumping.

 Idar Helle

Tlf. 986 76 403
Utreder, Research Officer
[email protected]

Idar Helle er ansatt i De Facto fra høsten 2015, med bakgrunn som arbeidslivshistoriker fra blant annet UiO, Senter for grunnforskning, Oslo, og oppdragshistorie. Forskningsfeltet hans er norsk og internasjonalt arbeidsliv, med særlig vekt på arbeiderbevegelsen i Europa. Han har vært forfatter og medredaktør for blant annet Utfordrerne. Verkstedklubben og arbeiderne på Aker Verdal 1969-2009 (2009), Historier om motstand. Kollektive bevegelser i de 20. århundret (2010), Labour and Transnational Action in Times of Crisis (2015) og Transfer European Review of Labour and Research: European collective action in times of crisis (2/2015). Helle har også brei undervisningserfaring i historie og europastudier i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Hos De Facto har Idar Helle tidligere bidratt med rapporter og utredninger om blant annet konkurranseforhold i norsk og europeisk oljeindustri, aluminiumsindustrien i Høyanger og EUs tjenestedirektiv. Han vil ha ansvar for utredninger, kursutvikling og foredrag innen en rekke felter for De Facto i tida framover.

 

© 2019 - De-facto. All rights reserved | Personvern/GDPR