Om Oss

Presentasjon av De Facto

De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte er en uavhengig stiftelse som driver med kunnskapsarbeid for alle deler av norsk fagbevegelse.

Vi utfører utrednings- og forskningsoppdrag, bistår organisasjoner og tillitsvalgte med dokumentasjon, analyser og utviklingsarbeid, og driver en omfattende undervisnings- og foredragsvirksomhet mot hele spekteret av fagforeningsmiljøer.

De Facto ønsker å bidra til en sterk og kunnskapsrik fagbevegelse. Gjennom mer enn 20 års virke har vi befestet vår posisjon som en solid medspiller for aktive og offensive fagforeninger. I arbeidet for det gode fellesskap og solidariske løsninger samarbeider vi med fagbevegelsen om å utvikle kritiske analyser, alternative strategier og spennende skolering av tillitsvalgte og medlemmer.

Utfordringer og omstillinger
Hvordan skal arbeidstakerne og deres fagforeninger møte alle de utfordringer og omstillinger som stadig dukker opp? Hva skjer? Hvem er pådriverne? Hva blir konsekvensene? Hva er alternativene? Hvilke muligheter har fagbevegelsen? Hvem er allierte?

Dette er som regel utgangspunkt for de mange utrednings- og forskningsoppdrag De Facto får. Noen ganger er prosjektene forholdsvis store og basert på anerkjente forskningsmetoder. Andre ganger bruker vi noen dager til å systematisere et bestemt materiale og presentere det i en kortfattet og forståelig form. Fra tid til annen produserer vi også egne bøker og hefter om viktige temaer.

En titt på vår publikasjonsliste gir en nærmere ide om denne delen av vårt arbeid.

I samarbeid definerer vi tema og problemstillinger, og i samarbeid diskuterer vi hvordan rapporter og dokumentasjon kan brukes til f. eks. eksterne initiativer, skolering og politikkutvikling.

Innledere og foredragsholdere
De Factos medarbeidere brukes ofte som innledere og foredragsholdere på kurs, konferanser og lignende i fagbevegelsen. Noen ganger inviteres vi til temaer som inngår i fagforeningenes egne kurs eller konferanser, andre ganger utvikler vi helt nye kurs i samarbeid med aktuelle oppdragsgivere, og i tillegg inviterer vi regelmessig til våre egne De Facto-kurs innenfor flere aktuelle temaer.

Se kursoversikten for mer informasjon om hva som er aktuelt akkurat nå.

Ta kontakt dersom dere trenger foredragsholdere eller ønsker at vi skal utvikle et godt kursopplegg for deres organisasjon.

Rett til ekstern kompetanse
Fagforeninger og tillitsvalgte inviteres ofte med i, eller må i det minste forholde seg til, store omstillinger for bedriften, virksomheten, bransjen eller samfunnet. Hovedavtalene gir organisasjonene rett til å hente inn ekstern kompetanse når det planlegges store endringer for arbeidstakerne, og i mange sammenhenger fungerer De Factos medarbeidere som veiledere og konsulenter for tillitvalgte. Med vår erfaring og kompetanse bidrar vi til at fagforeningene kan møte omstillingene mer offensivt og at de blir bedre i stand til å forsvare medlemmenes interesser.

Omfanget og vår rolle avklares selvsagt i nær dialog med oppdragsgiver. Det gjelder også når vi bistår i forbindelse med organisasjons- og strategiutvikling i fagforeninger og organisasjoner.

© 2019 - De-facto. All rights reserved | Personvern/GDPR