Daily Archives: 20/01/2022

Tillit og medbestemmelse i staten

Rapporten er utformet av Paul Bjerke og Roar Eilertsen i oppdrag fra og i samarbeid med NTL. I arbeidet er det lagt særlig vekt...   Les mer

© 2019 - De-facto. All rights reserved | Personvern/GDPR