Yearly Archives: 2014

Notat om eiendomsskatt

Stein Stugu har laget et notat om eiendomsskatt for LO Oslo. Notatet finner du her: 125855notat-140925

De Facto-rapport om EØS

De Facto har publisert en ny rapport om konsekvenser av EUs østutvidelse i 2004 og den påfølgende arbeidsvandringen. Rapporten Mot et tredelt arbeidsliv –...   Les mer

Bitten Nordrik på Velferdskonferansen

De Factos Bitten Nordrik var blant hovedinnlederne på Velferdskonferansen 7. oktober. Hennes foredrag het «Amerikanisering av arbeidslivet». Les omtalen i fri fagbevegelse her

Stugu med nytt pensjonsnotat

Stein Stugu har laget en notat om Presset mot offentlig tjenestepensjon og mulige løsninger. Notatet ble presentert på en konferanse som Forsvar Offentlig pensjon...   Les mer

Norsk ledelsesbarometer

De Facto har også i år gjennomført en lønnsundersøkelse for fagorganisasjonen Lederne. Resultatene finner du her

Who Else Wants A No Cost Nfl New Jersey

The Houston Astros and the actual York Mets instituting play in ’62. Coaxed from Minnesota where he coordinated an offense that rang up points...   Les mer

Tale-, debatt- og møteteknikk

Deltakerne skal: · settes i stand til å holde innledninger, delta i diskusjoner og møteledelse. · gjennom innledninger, diskusjoner og refleksjon og trening bli...   Les mer

Fagbevegelsens oppbygging og virkemåte

Deltakerne skal: · få en grunnleggende innføring i det norske arbeidslivssystemet og forbundets historie · få en oversikt over det daglige fagforeningsarbeidet og rollen...   Les mer

Omstilling II

Deltakerne skal: · få styrket sine analytiske ferdigheter gjennom innføring i en enkel analysemodell og trening på bruken av den på egen arbeidsplass ·...   Les mer

Grunnkurs pensjon

Deltakerne skal: · forstå de viktigste endringene som er foreslått i pensjonssystemet · vurdere kvaliteten på egen tjenestepensjon · vurdere alternative løsninger for tjenestepensjon...   Les mer

© 2019 - De-facto. All rights reserved | Personvern/GDPR