De Facto-rapport om EØS

De Facto har publisert en ny rapport om konsekvenser av EUs østutvidelse i 2004 og den påfølgende arbeidsvandringen.

Rapporten Mot et tredelt arbeidsliv – Norsk arbeidsliv 10 år etter østutvidelsen av EU dokumenterer at ordnende lønns- og arbeidsvilkår er under et voldsomt press i deler av norsk arbeidsliv.

Les hele rapporten her

Problemene med underbetaling og sosial dumping, brudd på Arbeidsmiljølovens bestemmelser om faste ansettelser og stillingsvern, om ulovlig lange arbeidstider og ubetalt overtidsgodtgjøring, om ulovlig innleie og midlertidige kontrakter, osv., brer seg til stadig nye bransjer. Og der hvor problemene er størst svekkes også fagbevegelsen mest. Organisasjonsgraden går ned og myndighetenes tiltak for å bremse den negative utviklingen kan uten særlig effektiv motstand nøytraliseres av kreative arbeidsgiverstrategier.

Utfordringene kommer ikke bare fra såkalt «useriøse» bedrifter som bryter en rekke lover og regler, og som begår systematisk arbeidslivskriminalitet. Et hovedpoeng i denne rapporten er at store, seriøse selskaper og offentlige virksomheter bidrar til etableringen av et «lovlig» B-lag i arbeidslivet. De er ofte utenlandske arbeidstakere, er ansatt på kortvarige kontrakter i bemanningsselskaper og hos underleverandører og lønnes i beste fall på tariffavtalenes minstesatser. Bemanningsselskapene fortsetter å vokse i de mest utsatte bransjene, arbeidstakerne er «fast ansatt uten lønn mellom oppdrag», og reglene om likebehandling ved innleie undergraves på ulikt vis.

201024tredelt-arbeidsliv-endeligdocx

Kommentarer er stengt.

© 2019 - De-facto. All rights reserved | Personvern/GDPR