Daily Archives: 13/09/2022

Om pensjonsreformen. Hvordan skape ulikhet

Dette notatet er skrevet før framleggelsen av NOU 2022:7 «Et forbedret pensjonssystem». Det inneholder derfor ikke direkte kommentarer til innholdet i den rapporten som...   Les mer

© 2019 - De-facto. All rights reserved | Personvern/GDPR