Om pensjonsreformen. Hvordan skape ulikhet

Dette notatet er skrevet før framleggelsen av NOU 2022:7 «Et forbedret pensjonssystem». Det inneholder derfor ikke direkte kommentarer til innholdet i den rapporten som er lagt fram av det Solbergregjeringas oppnevnte pensjonsutvalget.
Notatet tar for deg viktige elementer innenfor alderspensjon etter at pensjonsreformen er innført, ikke bare til folketrygden, men også Avtalefestet pensjon (AFP) og tjenestepensjon.

 

Rapporten kan lastes ned her. 

Kommentarer er stengt.

© 2019 - De-facto. All rights reserved | Personvern/GDPR