Monthly Archives: oktober 2014

Notat om eiendomsskatt

Stein Stugu har laget et notat om eiendomsskatt for LO Oslo. Notatet finner du her: 125855notat-140925

De Facto-rapport om EØS

De Facto har publisert en ny rapport om konsekvenser av EUs østutvidelse i 2004 og den påfølgende arbeidsvandringen. Rapporten Mot et tredelt arbeidsliv –...   Les mer

Bitten Nordrik på Velferdskonferansen

De Factos Bitten Nordrik var blant hovedinnlederne på Velferdskonferansen 7. oktober. Hennes foredrag het «Amerikanisering av arbeidslivet». Les omtalen i fri fagbevegelse her

Stugu med nytt pensjonsnotat

Stein Stugu har laget en notat om Presset mot offentlig tjenestepensjon og mulige løsninger. Notatet ble presentert på en konferanse som Forsvar Offentlig pensjon...   Les mer

© 2019 - De-facto. All rights reserved | Personvern/GDPR