Daily Archives: 01/10/2014

Stugu med nytt pensjonsnotat

Stein Stugu har laget en notat om Presset mot offentlig tjenestepensjon og mulige løsninger. Notatet ble presentert på en konferanse som Forsvar Offentlig pensjon...   Les mer

© 2019 - De-facto. All rights reserved | Personvern/GDPR