Hvordan fastsettes de norske strømprisene? Konsekvenser for næringsliv og industri

I denne rapporten presenteres en oversikt over hvordan prisfastsettelsen i det norske kraftmarkedet fungerer, og hvilke konsekvenser denne prisfastsettelsen nå får for norsk næringsliv. Det siste gjøres gjennom å kartlegge og analysere betydningen av strømpriskrisen for et utvalg bedrifter innen ulike deler av næringslivet, både kraftforedlende industri, men også fornybarnæringene og mer vanlig næringsliv. Basert på disse analysene sies noe om hva som står på spill – fremtiden til norsk industri – og noe om mulige løsningsforslag. I tillegg gjøres en analyse av Acer-saken i Borgarting Lagmannsrett for å vurdere handlingsrommet innenfor EØS-avtalen.

Rapporten er skrevet av sosiolog og utreder Isak Lekve i De Facto.

 

Rapporten kan lastes ned her.

Kommentarer er stengt.

© 2019 - De-facto. All rights reserved | Personvern/GDPR