Ute på byggeplass, på vei inn i en ny tid.

Denne rapporten kartlegger forholdene på byggeplasser i Oslo og Akershus etter at forbudet mot innleie fra bemanningsbyråer ble innført.

Siden 2011 har byggfagforeningene i Oslo-området kartlagt bruken av innleie på byggeplasser i Oslo-regionen annethvert år. Disse rapportene har uten tvil vært medvirkende til at søkelyset har vært retta mot bemanningsbyråenes negative virksomhet og til de innskjerpingene i lovverket som trådte i kraft i sommer.

I motsetning til de tidligere rapportene vitner årets rapport om en i hovedsak veldig positiv utvikling. Der tidligere rapporter har dokumentert mellom 17 og 38 prosent innleie fra bemanningsforetak, og innleie i elektrobransjen helt oppe i 44 prosent, er dette nå blitt reine unntakstilfeller. «Det er nesten ikke folk fra bemanningsbransjen å se på byggeplassene», konkluderer organisasjonsarbeider Jan-Ole Evensen i Elektromontørenes fagforening (EMF) etter sin kartlegging av tolv byggeplasser i Follo og to i Oslo.

Rapporten er skrevet av historiker og utreder Idar Helle. 

Rapporten kan lastes ned her. 

Kommentarer er stengt.

© 2019 - De-facto. All rights reserved | Personvern/GDPR