Nyheter

Tellef Hansen går i pensjon

27 år i De Facto, som daglig leder og seniorrådgiver, er slutt. Tellef ble pensjonist fra 1.1.2016.Han er fortsatt åpen for kurs og undervisningsoppdrag,...   Les mer

Nye innspill til verktøykassa fra Idar Helle

Idar Helle har lagt ut innledninger og et notat om sosial dumping i offentlig regi. Du finner innspillene i verktøykassa

Offentlig pensjon er en solidarisk pensjon

Stein Stugu har på oppdrag fra Forsvar offentlig pensjon utarbeidet en kritisk kommentar til sosialdepartementets rapport om «Nye pensjonsordninger i offentlig sektor.http://forsvarpensjon.no/offentlig-tjenestepensjon-en-solidarisk-pensjon/

Svarte småjobber tar av

Om fem år vil 40 til 50 prosenta av arbeidsstyrken i USA være frilansere..  

Trondheimskonferansen 2016

Trondheimskonferansen arrangeres 29-31.januar i Trondheim. Tema denne gang er: Felleskamp for arbeid og faglige rettigheter.Les mer her

Norgeshistorie – ny nettportal

Nettportalen Norgeshistorie.no er lansert med mer enn et halvt tusen korte historier. Idar Helle bidrar med to artikler.

Samarbeid lønner seg

En undersøkelse i Lunner, Bømlo og Songdalen kommuner viser at et tett trepartssamarbeid lønner seg, En De Facto rapport dokumenterer betydelige innsparinger av et...   Les mer

Maktkonsentrasjon i kjøpesentre

 De Factos Stein Stugu har skrevet om en rapport om kjøpesentre og maktkonsentrasjon for Handel og Kontor;   Rapport Noen medieoppslag om rapporten: HK-nytt...   Les mer

Ny sykehusrapport

De Facto har skrevet en ny rapport om Tynset sjukehus Rapporten finner du her  

Notat om eiendomsskatt

Stein Stugu har laget et notat om eiendomsskatt for LO Oslo. Notatet finner du her: 125855notat-140925

© 2019 - De-facto. All rights reserved | Personvern/GDPR