Nyheter

Trondheimskonferansen 2016

Trondheimskonferansen arrangeres 29-31.januar i Trondheim. Tema denne gang er: Felleskamp for arbeid og faglige rettigheter.Les mer her

Norgeshistorie – ny nettportal

Nettportalen Norgeshistorie.no er lansert med mer enn et halvt tusen korte historier. Idar Helle bidrar med to artikler.

Samarbeid lønner seg

En undersøkelse i Lunner, Bømlo og Songdalen kommuner viser at et tett trepartssamarbeid lønner seg, En De Facto rapport dokumenterer betydelige innsparinger av et...   Les mer

Maktkonsentrasjon i kjøpesentre

 De Factos Stein Stugu har skrevet om en rapport om kjøpesentre og maktkonsentrasjon for Handel og Kontor;   Rapport Noen medieoppslag om rapporten: HK-nytt...   Les mer

Ny sykehusrapport

De Facto har skrevet en ny rapport om Tynset sjukehus Rapporten finner du her  

Notat om eiendomsskatt

Stein Stugu har laget et notat om eiendomsskatt for LO Oslo. Notatet finner du her: 125855notat-140925

De Facto-rapport om EØS

De Facto har publisert en ny rapport om konsekvenser av EUs østutvidelse i 2004 og den påfølgende arbeidsvandringen. Rapporten Mot et tredelt arbeidsliv –...   Les mer

Bitten Nordrik på Velferdskonferansen

De Factos Bitten Nordrik var blant hovedinnlederne på Velferdskonferansen 7. oktober. Hennes foredrag het «Amerikanisering av arbeidslivet». Les omtalen i fri fagbevegelse her

Stugu med nytt pensjonsnotat

Stein Stugu har laget en notat om Presset mot offentlig tjenestepensjon og mulige løsninger. Notatet ble presentert på en konferanse som Forsvar Offentlig pensjon...   Les mer

Norsk ledelsesbarometer

De Facto har også i år gjennomført en lønnsundersøkelse for fagorganisasjonen Lederne. Resultatene finner du her

© 2019 - De-facto. All rights reserved | Personvern/GDPR