Mediekurs for tillitsvalgte

Lær å lage mediestrategier og takle journalister.

Hvorfor er media viktig? Hvordan virker media? Hvordan takler vi media?

Praktiske øvelser
Fagbevegelsen jobber i stor grad fortsatt gjennom «politiske kanaler» ved å ha direkte, personlig kontakt med partier og sentralt og lokalt byråkrati.

Politikere, bedriftsledere, byråkrater og andre makthavere har derimot satset storstilt på å skaffe seg kunnskap om medier, profilering og mediestrategier gjennom kursing og ved å knytte til seg medierådgivere.
På dette feltet har fagbevegelsens motparter fått et klart forsprang Fagorganiserte har i for liten grad tatt inn over seg at de tradisjonelle kanalene har fått mindre betydning og ofte undervurdert betydning av media og følgelig betydningen av å faglig strategi som er tilpasset en mediestyrt virkelighet.

For ytterligere informasjoner om innhold, pris, datoer osv. kontakt De Facto på tlf. 22 33 33 35 eller defacto@de-facto.no.

Kommentarer er stengt.

© 2019 - De-facto. All rights reserved | Personvern/GDPR