Sterke fagforeninger

Et lederutviklingskurs for faglig tillitsvalgte.

At fagbevegelsen er inne i en tid med store omstillinger må nærmest betraktes som et «understatement». Internasjonaliseringen utfordrer avtaler og maktgrunnlag både i offentlig og privat sektor. Arbeidsbetingelsene blir på de fleste steder satt under et voldsomt press. I noen bransjer er organisasjonsprosenten på veg ned.

Dette kurset er ikke innrettet på hva vi kan vente oss, men hvordan du som leder skal ta fatt i det daglige arbeidet kombinert med en langsiktig plan for å sikre medlemmene lønns- og arbeidsvilkår. Med utgangspunkt i saker som medlemsutvikling, behandling av henvendelser fra medlemmene, informasjon, demokrati/deltakelse, skolering av tillitsvalgte skal vi presentere noen enkle modeller og hjelperedskaper som kan øke kvaliteten på det arbeidet vi gjør.

 

Kommentarer er stengt.

© 2019 - De-facto. All rights reserved | Personvern/GDPR