Evig marked? Søkelys på Tisa og EØS

Hensikten med dette notatet fra De Facto er todelt. Først og fremst vil vi belyse sentrale sider ved forhandlingene om tjenesteavtalen Trade Services Agreement (Tisa). Avslutningsvis vil vi sammenlikne innholdet i Tisa med den etablerte avtalen innen Det europeiske samarbeidsområdet (EØS). Les mer Evig marked DF notat 6-16

Kommentarer er stengt.

© 2019 - De-facto. All rights reserved | Personvern/GDPR