Vi trenger en inkluderende boligpolitikk

Stein Stugu har skrevet et notat for Husbanken om behovet for en inkluderende boligpolitikk;utbygging med boliger for alle, ikke bare bare for de som har råd. Hvordan kan boliger med lavere pris enn markedet finansieres? Hvordan finansieres borettslag med kontrollerte priser under markedsnivå i andre land? Hvorfor kan vi ikke gjøre det samme i Norge?180323 Husbanken ferdig

Kommentarer er stengt.

© 2019 - De-facto. All rights reserved | Personvern/GDPR