Markedet overtar. Konsekvenser av jernbanereformen

I denne rapporten belyser vi både hva som har skjedd så langt etter at jernbanereformen ble innført fra 1. januar 2017, hvilke planer som foreligger, og erfaringer med tilsvarende politikk i andre land. Og vi viser hvordan de mange titalls milliarder kronene som hvert år bevilges til jernbaneformål brukes. Rapporten konsentrerer seg om persontrafikken med tog.

Markedet overtar.

Kommentarer er stengt.

© 2019 - De-facto. All rights reserved | Personvern/GDPR