Mot ny ACER-strid? Konsekvenser av EUs 4. energipakke

Denne rapporten er en oppdatering av De Facto-rapport 1:2019 «EUs energiunion, strømprisene og industrien» fra april 2019. Etter den tid er direktivene og forordningene i EUs 4. energipakke ferdigbehandlet i EU, og snart vil de komme til behandling i Stortinget.

 

Mot ny ACER-strid?

Kommentarer er stengt.

© 2019 - De-facto. All rights reserved | Personvern/GDPR