Archives

Natur og Ungdom vinner svensk miljøpris

I 2023 presenterte Natur og Ungdom og Industriaksjonen «De ti bud for grønn industri», etter en flere måneders lang prosess med dialog og industribesøk,...   Les mer

Farvel til kraftbørsen

12. oktober 2023 leverte endelig Strømprisutvalget sin rapport etter nesten to år hvor regjeringen har bedt oss vente å se hvilke løsninger som kommer...   Les mer

Ute på byggeplass, på vei inn i en ny tid.

Denne rapporten kartlegger forholdene på byggeplasser i Oslo og Akershus etter at forbudet mot innleie fra bemanningsbyråer ble innført. Siden 2011 har byggfagforeningene i...   Les mer

De ti bud for grønn industri

Inspirert av de ti oljebud som sikret nasjonal kontroll over oljeinntektene, har Industriaksjonen og Natur og Ungdom de siste seks månedene forent krefter. Gjennom...   Les mer

Hvordan fastsettes de norske strømprisene? Konsekvenser for næringsliv og industri

I denne rapporten presenteres en oversikt over hvordan prisfastsettelsen i det norske kraftmarkedet fungerer, og hvilke konsekvenser denne prisfastsettelsen nå får for norsk næringsliv....   Les mer

Om pensjonsreformen. Hvordan skape ulikhet

Dette notatet er skrevet før framleggelsen av NOU 2022:7 «Et forbedret pensjonssystem». Det inneholder derfor ikke direkte kommentarer til innholdet i den rapporten som...   Les mer

Strømpriskrisen. Årsaker og effektive mottiltak

I denne rapporten presenteres en analyse av bakgrunnen for vinterens strømpriskrise. Det gjøres ved å kritisk diskutere mulige forklaringer på strømpriskrisen. Basert på analysen...   Les mer

Etter Brexit

Notatet er skrevet på oppdrag fra Nei til EU, og presenterer en oversikt over nøkkeltall i britisk økonomi etter Brexit vedrørende utviklingen i handel...   Les mer

Tillit og medbestemmelse i staten

Rapporten er utformet av Paul Bjerke og Roar Eilertsen i oppdrag fra og i samarbeid med NTL. I arbeidet er det lagt særlig vekt...   Les mer

Tillitsreform – mer enn ord

Rapporten gir innspill til arbeidet med å utforme fagbevegelsens krav til innhold i de rødgrønne partienes varslede tillitsreform i universitets- og høyskolesektoren.   Rapporten...   Les mer

© 2019 - De-facto. All rights reserved | Personvern/GDPR